Product Categories

Vegetable Singara Vegetable Singara 110 BDT
Dal Puri Dal Puri 100 BDT
Aloo Puri Aloo Puri 100 BDT
Premium Paratha (20 pcs) Premium Paratha (20 pcs) 265 BDT
Premium Paratha (10 pcs) Premium Paratha (10 pcs) 150 BDT
Plain Paratha Plain Paratha 100 BDT